czwartek, 30 października 2014

2014-10-29
W żabnieńskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej od tygodnia stacjonuje nowy samochód medyczny przystosowany do przewozu chorych.
2014-10-29
Urząd Miasta Żabno wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
2014-10-29
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie zapraszają już jutro na spotkanie doradcze dotyczące zbiórek publicznych.
2014-10-27
W sobotę w budynku Gminnego Centrum Kultury w Żabnie odbyła się uroczystość jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego. 21 par zostało uhonorowanych w tym roku odznaczeniami za długoletnie pożycie małżeńskie.
2014-10-27
W Szkole Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Łęgu Tarnowskim odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, wykonanego w ramach projektu rządowego Radosna Szkoła, połączone z piknikiem rodzinnym.
2014-10-27
W środę 22 października w M-GBP w Żabnie - Filii w Niecieczy i Otfinowie odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Strękowską-Zarembą. W spotkaniu uczestniczyły młodsze klasy z publicznych szkół podstawowych: I-IV z Niecieczy i II-III z Otfinowa.
2014-10-27
Przy pełnej sali, burzliwych oklaskach i gromkim śmiechu odbyło się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie spotkanie z jednym z najznakomitszych polskich aktorów - Arturem Barcisiem. Odbyło się ono we wtorkowe popołudnie 21 października.
2014-10-27
Stowarzyszenie Przyjaciół Łęgu Tarnowskiego zakończyło realizację swojego najnowszego projektu, dzięki któremu doposażyli oni zespół folklorystyczny w zestaw strojów ludowych.
2014-10-24
Obwieszczenie Burmistrza Żabna z dnia 24 października 2014 r. w sprawie udostępniania spisów wyborców do wglądu oraz składania reklamacji.
2014-10-24
Urząd Miejski w Żabnie informuje, że w dniach od 27 do 30 października 2014 r. w miejscowościach Ilkowice, Niedomice zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
2014-10-24
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Żabnie na dzień 6 listopada 2014r. /czwartek/ o godzinie 11-tej w Sali USC Urzędu Miejskiego w Żabnie ul. Jagiełły 1.
2014-10-23
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Żabna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-23
Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i zwrot do Urzędu Gminy.
2014-10-23
Urząd Miejski w Żabnie informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny w ramach konkursu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" wniosek Gminy Żabno na wykonanie "Planu gospodarki nisko-emisyjnej dla gminy Żabno" został pozytywnie oceniony.
2014-10-22
Na podstawie art. 182 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast podaje się do publicznej wiadomości uchwałę Nr 3/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-22
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Żabnie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-10-21
Zarządzenie Nr 82/14 Burmistrza Żabna z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazwy placowi w Żabnie.
2014-10-21
Zapraszamy do relacji fotograficznej z peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie w Otfinowie.
2014-10-20
W miniony czwartek odbyło się spotkanie grona pedagogicznego i osób związanych z obsługą systemu oświaty w gminie Żabno w związku z uhonorowaniem przez burmistrza Żabna nagrodami za szczególny wkład i osiągnięcia w minionym roku szkolnym.
2014-10-20
16 października Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczna w Żabnie odwiedziła Renata Piątkowska. Pisarka spotkała się z uczniami klas II i III Szkoły Podstawowej z Żabna i Odporyszowa.
2014-10-20
W Tarnowie odbył się III Ogólnopolski Festiwal "Miłosierdzie Boże Wyśpiewać Chcę". Finał miał miejsce w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Zgromadził on rekordową liczbę uczestników. Pragniemy poinformować, że I miejsce w kategorii dziecięcej - soliści zdobyła Martyna Ogonowska z Żabna.
2014-10-20
8 października odbył się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie doroczny Bal Seniora. Imprezę zorganizował Polski Związek Emerytów i Rencistów oddział w Żabnie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się sympatycy, wspierający od lat seniorów m.in. Burmistrz Żabna Stanisław Kusior i ks. Jacek Pająk.
2014-10-20
"Igłą malowane" to tytuł nowej wystawy czasowej prezentowanej w galerii Gminnego Centrum Kultury w Żabnie.
2014-10-20
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie i Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie byli organizatorami recytatorskich warsztatów interpretacji tekstów literackich. Do udziału w nich zostali zaproszeni laureaci tarnowskich eliminacji powiatowych Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej POSZUKIWANIA 2014, by pod okiem profesjonalisty popracować nad interpretacją utworów prezentowanych w tegorocznej edycji Turnieju.
2014-10-20
Urząd Miasta Żabno wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
2014-10-20
Łęgowskie gimnazjum jest placówką, która kładzie nacisk nie tylko na wyposażenie uczniów w niezbędne wiadomości i umiejętności, ale także uwzględnia w procesie wychowania kształtowanie postawy patriotycznej, co wydaje się szczególnie ważne w dobie globalizacji i wszechobecnego kosmopolityzmu.
2014-10-20
Czwartkowy mecz "młodzików" z klubu MLKS POLAN Żabno był zwieńczeniem pracy jaką wykonali młodzi zawodnicy Polanu pod okiem trenera Marcina Węgla. Zwycięstwo pozwoliło na awans zespołu do pierwszej ligi.
2014-10-17
Konsultacje społeczne w sprawie: "Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015".
2014-10-17
We wtorek w niedomickiej szkole odbyła się uroczystość związana z Dniem Edukacji Narodowej oraz uczczeniem rocznicy nadania imienia szkole.
2014-10-17
Na żabnieńskim rynku stanęła pierwsza wystawa plenerowa. Podsumowuje ona ostatnią dekadę rozwoju gminy z naciskiem położonym na przedstawienie funduszy europejskich, które wparły dynamiczne zmiany w gminie Żabno.
2014-10-14
Trzy nowe zadania zostaną dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi IV Leader. Przeszły one pozytywną opinię Rady Lokalnej Grupy Działania, a ich realizacje planuje się jeszcze w tym roku.
2014-10-14
Na stronie parafii p.w. Ducha Świętego w Żabnie można przeczytać relację i zobaczyć fotoreportaż z wczorajszego przywitania Obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie.
2014-10-14
20 września po raz drugi w całym kraju obchodzono Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Niedomicach również włączyły się do akcji - było to, co lubią najbardziej, czyli ruch, muzyka, dobra zabawa oraz słodki poczęstunek dla wszystkich. Tym razem zabawa dedykowana była przedszkolakom.
2014-10-14
Tradycyjnie już dzieci z niedomickiego przedszkola wzięły udział w festynie "Bądź bezpieczny maluchu w drogowym ruchu" organizowanym przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie.
2014-10-14
18 września dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Sieradzy był wspaniałą okazją do wspólnej zabawy, wtedy bowiem obchodzono organizowany corocznie Dzień Pieczonego Ziemniaka.
2014-10-13
W otoczeniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niedomicach powstaje obecnie jeden z trzech równolegle budowanych obiektów sportowych. Pozostałe dwa budowane są w Niecieczy i Otfinowie.
2014-10-10
Firma Consultor sp. z o.o. zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych w ramach projektu "Nasza szansa!".
2014-10-09
Zakończyło się zgłaszanie kandydatów na Radnych do Rady Miejskiej w Żabnie w zbliżających się wyborach samorządowych przypadających na 16 listopada 2014 r.
2014-10-09
Niepubliczne Przedszkole w Pasiece Otfinowskiej przystąpiło w bieżącym roku szkolnym do IV Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków "Akademia Aquafresh".
2014-10-09
Urząd Miasta Żabno wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego zapraszają mieszkańców gminy zainteresowanych pozyskiwaniem dotacji unijnych na konsultacje z pracownikiem Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
2014-10-08
Kończą się prace związane z rozbudową remizy OSP w Łęgu Tarnowskim. Obiekt znacząco został powiększony, by lepiej spełniać rolę bazy dla strażaków.
2014-10-08
W Niecieczy trwają intensywne prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie kompleksu boisk sportowych.
2014-10-01
O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Żabna z dnia 29 września 2014r.
Na podstawie Art. 16, ust.§ 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 122 z późn. zm.) Burmistrz Żabna podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodach głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014.
2014-10-01
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie.
2014-09-23
Zapraszamy do udziału w plebiscycie Gazety Krakowskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na "EkoProjekt UE". W zestawieniu znalazł się również projekt gminy Żabno dotyczący budowy sieci kanalizacyjnej w jej pięciu miejscowościach.
archiwum:     

 

Barwy i symbole Żabna

BIP Urzędu Miejskiego
Czy weźmiesz udział w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r?


Wszystkich głosów: 23Gospodarowanie odpadami


ANKIETA 

 

 


TELEFONICZNY SYSTEM POWIADAMIANIA W GMINIE ŻABNO

Informacja o strefie płatnego parkowania w Żabnie

Indormacje o strefie płatnego parkowania w Żabnie

  

  
pogoda.net


 

"Wirtualny spacer" po gminie Żabno

Wirtualne Żabno

 
Wyszukiwarka

Warto sprawdzić
Partner serwisu

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Usuwanie drzew

 

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Państwa zgodę.
Polityka cookies.
>> Urząd Miejski w Żabnie© <<