piątek, 19 września 2014

2014-09-18
Jerzy Dudek, jeden z najbardziej utytułowanych bramkarzy w historii polskiego futbolu, odwiedził wczoraj żabnieńskie szkoły: podstawową i gimnazjalną. Do wizyty w szkołach zachęcił go burmistrz Stanisław Kusior, który pokazał również Jerzemu Dudkowi zaplecze sportowe w Żabnie.
2014-09-18
Gmina zakończyła właśnie niemal trwającą rok inwestycję w Niedomicach polegającą na remoncie chodników przy ul. Sportowej i Szkolnej oraz na ul. 1000- lecia, gdzie obok chodników powstała nowa nawierzchnia drogi.
2014-09-16
W związku z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego "Z żabiej perspektywy", zapraszamy uczestników do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie na ogłoszenie wyników (19.09.2014 r., godz. 11:30).
2014-09-15
W Żabnie odbyły się kolejne konsultacje, które mają skutkować opracowaniem nowej strategii rozwoju dla gminy Żabno na lata 2014 - 2020. Tym razem do udziału w wymianie poglądów zaproszeni zostali lokalni przedsiębiorcy.
2014-09-11
W sobotę na żabnieńskim Rynku odbyła się akcja "Narodowe Czytanie". Przy pomniku zgromadzili się przedstawiciele Rady Miejskiej, szkół, stowarzyszeń, firm i instytucji działających na terenie gminy, aby wspólnie czytać jedno z największych dzieł najwybitniejszego polskiego powieściopisarza i noblisty - Henryka Sienkiewicza.
2014-09-11
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie już po raz siódmy organizuje eliminacje powiatowe do Międzypowiatowego Turnieju Sztuki Recytatorskiej "POSZUKIWANIA" 2014, które odbędą się 7 października 2014 r.
2014-09-10
W Łęgu Tarnowskim zagospodarowano teren, na którym jeszcze kilka lat temu stał stary budynek domu ludowego. Teraz w sąsiedztwie stadionu LKS, remizy OSP oraz przystanku autobusowego powstały miłe dla oka alejki spacerowe.
2014-09-10
Wczoraj odbyły się pierwsze konsultacje społeczne w ramach projektu doradczego "Teraz Żabno - organizacyjne i merytoryczne przygotowanie gminy do roli beneficjenta funduszy europejskich w latach 2014 - 2020".
2014-09-09
W związku z brakiem zgody Narodowego Funduszu Zdrowia - Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Krakowie na rozpoczynanie pracy w POZ od godziny 7.00, oraz koniecznością akceptacji wymogów stawianych przez płatnika / NFZ / informujemy, że od 01 09 2014 roku wszystkie placówki SG ZOZ Żabno, udzielające świadczeń POZ będą czynne od godziny 8.00.
2014-09-05
W miniony weekend odbyła się oficjalna wizyta delegacji z gminy Żabno do miasta partnerskiego Bad - Berka w Niemczech.
2014-09-05
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/237/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 27 września 2012 roku
w sprawie podziału Gminy Żabno na okręgi wyborcze (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 roku poz. 4982), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żabnie w wyborach do Rady Miejskiej w Żabnie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
2014-09-05
W Niecieczy trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego, które usytuowane jest w sąsiedztwie stadionu Klubu Sportowego Termalica Bruk- Bet Nieciecza oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Będzie to boisko ogólnodostępne dla wszystkich uprawiających amatorsko sport.
2014-09-05
Podczas minionej sesji Rady Miejskiej w Żabnie z rąk Przewodniczącego Rady oraz Burmistrza Żabna nominowani sportowcy odebrali nagrody za wybitne osiągnięcia minionego sezonu.
2014-09-03
W M-GBP i GCK w Żabnie zakończyły się wakacyjne zajęcia zorganizowane dla wszystkich dzieci w wieku od 5 do 13 lat.
2014-09-03
Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2014/15 należy składać w terminie do 15 września 2014r w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Żabnie, Rynek 29 w godzinach od 7:30 do 15:00.

2014-09-03
Gmina Żabno w ostatnim okresie wyremontowała kolejny dom ludowy. W Podlesiu Dębowym obiekt przeszedł dużą zmianę wspartą środkami pozabudżetowymi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
2014-09-02
Gminna inauguracja roku szkolnego odbyła się w Zespole Szkół w Otfinowie. Tutaj przez okres wakacyjny część budynku została gruntownie odnowiona dzięki czemu uczniowie będą pobierać naukę w lepszych warunkach.
2014-09-01
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kartą Dużej Rodziny.
2014-09-01
Gminne Centrum Kultury w Żabnie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia popołudniowe.
2014-09-01
Zielony Pierścień Tarnowa wraz z Zarządem Województwa Małopolskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Pierścień Tarnowa" działającej na terenie gmin: Skrzyszów, Tarnów (wiejska), Lisia Góra, Wietrzychowice, Wierzchosławice, Żabno, wniosków o przyznanie pomocy.
2014-08-25
Ogłaszamy Regionalny Konkurs Grantowy Programu "Równać Szanse 2014". Zapraszamy do konkursu organizacje pozarządowe, domy kultury, biblioteki gminne, nieformalne grupy dorosłych z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.
archiwum:     
Barwy i symbole Żabna

BIP Urzędu MiejskiegoGospodarowanie odpadami


ANKIETA 

 

 


TELEFONICZNY SYSTEM POWIADAMIANIA W GMINIE ŻABNO

Informacja o strefie płatnego parkowania w Żabnie

Indormacje o strefie płatnego parkowania w Żabnie

  

  
pogoda.net


 

"Wirtualny spacer" po gminie Żabno

Wirtualne Żabno

 
Wyszukiwarka

Warto sprawdzić
Partner serwisu

Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Usuwanie drzew

 

Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza Państwa zgodę.
Polityka cookies.
>> Urząd Miejski w Żabnie© <<