Logo
A A | Dla słabowidzących

Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej im Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ogłasza nabór na animatora "Moje Boisko Orlik 2012" w 2013r.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ogłasza nabór na animatora „ Moje Boisko Orlik 2012” w 2013r.
1.      Wymagania niezbędne:
·        Obywatelstwo polskie
·        Pełna zdolność do czynności prawnych
·        Uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego.
2.      Wymagania dodatkowe
·        Umiejętność komunikowania się, kreatywność
·        Ukończenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
 
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·        Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych dla dzieci , młodzieży i dorosłych, udokumentowanych zapisami w dzienniku zajęć .
·        Prowadzenie rejestru użytkowników obiektu
·        Przygotowanie informacji okresowych z działań realizowanych w obiekcie
·        Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia
·        Współpraca z dyrektorami szkół działających na terenie gminy Żabno w organizacji zajęć sportowych
·        Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych
·        Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży
·        Aktywizacja sportowa mieszkańców.
 
4.      Wymagane dokumenty:
 
·        Życiorys (CV)
·        List motywacyjny
·        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
·        Dokumenty potwierdzające uprawnienia szkoleniowe i (lub) organizacyjne, data wydania, przez kogo wydany.
·        Oświadczenie kandydata na animatora o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów finansowych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
·        Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr 101, poz.926 z późn. zmianami)
 
 
5.      Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać lub składać w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Żabnie ul. Jagiełły 18, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Dotyczy naboru na animatora „Moje Boisko – Orlik 2012” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2013r do godz.14.00.
·        W przypadku nadesłania ofert pocztą liczy się data jej wpływu.
 
6.      Informacje dodatkowe:
a)      Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej w Żabnie , po terminie, nie będą rozpatrywane
b)      Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy,
c)      Złożonych ofert nie odsyłamy, a nie odebrane po 2 miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.
Możliwość zatrudnienia jednej osoby pół etatu. Przewidywany czas zatrudnienia od 01 marca do końca listopada 2013. Na podstawie umowy zlecenia (80 godzin miesięcznie - we wszystkie dni robocze oraz w soboty i w niedziele, w systemie dwuzmianowym). W momencie zawierania umowy, animator przedstawi szczegółowy harmonogram planowanych do przeprowadzenia zajęć, przygotowany w uzgodnieniu z gospodarzem obiektu – Szkołą Podstawową w Żabnie.
 
Ocena ofert oraz rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się po w/w terminie.
O terminie rozmowy kandydaci zostaną odrębnie powiadomieni.

Liczba odsłon: 2634
Autor: redakcja zabno.pl
« powrót
Archiwum:
Koronawirus – co musisz wiedzieć?
Biuletyn Informacji Publicznej
Koncepcja obwodnicy Żabna
Spis Rolny 2020
ePUAP
E-urząd
System Informacji Przestrzennej
Sesje Rady Miejskiej online
Rada Miejska Interpelacje
Rada Miejska najbliższa sesja
Rada Miejska wyniki głosowań
Odpady komunalne
Azbest
Gminny Program Rewitalizacji (2017-2022)
System powiadamiania SMS
Galerie zdjęć
Video

WFOS
Mapa zagrożeń
Stop przemocy
Punkt Pomocy Prawnej
Małopolska

Związek Samorządów Polskich

500+
Portal informacji o nieruchomościach
RODO
Facebook_logo
Strona wykorzystuje cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszej oferty do potrzeb użytkowników. Korzystając ze strony zgadzasz się na ich zapisywanie w pamięci urządzenia zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.